Uurregistratie

‘Precies zien waar de uren van mijn medewerkers aan besteed werden, dat wilde ik zien en heb ik nu inzichtelijk door de urenregistratie in QUADRO.’

  • In één klik van urenregistratie naar factuur.
  • Volledig inzicht in álle ingezette uren.
  • Gemakkelijk te factureren

uurregistratie bijhouden in crm pakket

U wilt weten waar uw medewerkers hun uren aan besteden. Enerzijds om deze te kunnen monitoren en hierop bij te sturen, anderzijds om de juiste uren te factureren aan uw klant. De urenregistratie van QUADRO werkt eenvoudig: elke medewerker vult zijn uren in, plaatst deze bij de juiste klant en/ of project (onderdeel), waarna een helder overzicht ontstaat van de gemaakte (declarabele) uren.

QUADRO geeft u een inzicht in de:

  • Directe kosten
  • Indirecte kosten (reistijd, opstellen offerte etc.)
  • Niet declarabele uren door ziekte of verlof

 Meer declarabele uren dankzij QUADRO.